Detské jasle Mimi

Detské jasle Mimi sú súkromným zariadením s prvkami pedagogiky  Montessori.

 

Tento spôsob výchovy dbá o rozvoj dieťatka ako šťastnej, prosperujúcej, zdravo-sebavedomej a samostatnej osobnosti. Dieťa do troch rokov absorbuje poznatky pomocou zmyslov (zrak, sluch, čuch, hmat, chuť), ktoré budeme deťom v blízkom a príjemnom prostredí prostredníctvom hry a špeciálnych didaktických pomôcok rozvíjať.

Dieťatko sa učí poriadku a poznáva svet okolo seba bez zbytočného zásahu dospelej osoby. Tá je mu nablízku a usmerňuje ho, aby dokázalo cieľ, ktorý si zvolilo, zvládnuť samo - "Pomôž mi, aby som to urobil sám".

 

Každá pomôcka je len v jednom prevedení. Keď sa chce viacero detí hrať s tou istou hračkou, uvedomia si, že pravidlá sú dôležité.

Zároveň si takto budú viac vážiť predmety a rešpektovať seba, druhé dieťa a tiež prostredie, v ktorom žijú.

K deťom sa staviame ako k rovnocenným partnerom, od ktorých sa môžeme veľa naučiť.

O Vaše deti sa v čase, keď Vám povinnosti nedovolia byť s nimi, zodpovedne a s láskou stará tím pracovníčiek, ktoré svojim prístupom zabezpečia zdravý duševný a telesný vývoj Vášho dieťatka.

V triede s malým počtom detí budú vytvorené podmienky pre individuálny prístup ku každému z nich, nehovoriac o význame malého kolektívu na znižovanie chorobnosti detí.

Zariadenie a celková atmosféra navodí pocit domova, čo uľahčí dieťatku adaptačné obdobie a napomôže tomu, aby sa dieťatko mohlo spokojne hrať, spoznávať a tvoriť.

Kladieme dôraz na úzku a dobrú spoluprácu s rodičmi.

 

Náš tím tvoria pracovníčky, z ktorých každá sa venuje najviac štyrom detičkám. 

 

Miroslava Sobotová - 39 rokov, riaditeľka, skúsená matka 4 detí, ukončené kvalifikačné štúdium odbor učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo

 

Eva Kundrátová - 47 rokov, zdravotná sestra, matka 2 detí

 

Svoje vedomosti si neustále dopĺňame o nové poznatky z oblasti pedaogogiky Montessori, aby sme svoju prácu mohli vykonávať čo najkvalitnejšie.

 

 

Obdobie detstva je pre človeka najdôležitejšie. Dieťatko vníma všetko okolo seba - dobré aj zlé, čo môže mať dopad na jeho budúcnosť. Preto je dôležité dopriať mu správnu výchovu a čas, ktorý sa nám v konečnom dôsledku vráti.

 

Povedané slovami Marie Montessori:  "Od kvality detstva závisí dospelosť".

 

 

Detské jasle Mimi sú tie najlepšie pre Vaše dieťatko aj pre Vás :)


Kontakt

Detské jasle Mimi

Hronského 1184
093 01 Vranov nad Topľou


jasličky: 0948 909 878
riaditeľka: 0907 310 080