Dokumenty

Dokumenty pre jasličky
Zápisný  lístok PDF (123,4 kB) ODT (120,3 kB) DOC (125 kB)
Dohoda o opatrovaní dieťaťa PDF (187,9 kB)    
Informačný lístok PDF (116,3 kB)    
Splnomocnenie PDF (60,2 kB) ODT (18,2 kB) DOC (15 kB)
Vyhlásenie rodiča o bezinfekčnosti PDF (69.8 kB) ODT (31.2 kB) DOC (16.9 kB)
Potvrdenie o zdravotnom stave PDF (107 kB) ODT (15,4 kB) DOC (16 kB)
Prevádzkový poriadok PDF (128 kB)    
Harmonogram dňa PDF (45,9 kB)    
Príspevok na starostlivosť o dieťa
Čestné vyhlásenie o bankovom účte PDF (157 kB)
Potvrdenie zariadenia o zabezpečení riadnej starostlivosti o dieťa PDF (132,4 kB)
Žiadosť o príspevok na starostlivosť o dieťa   PDF (546,6 kB)   
Žiadosť o vyplatenie príspevku na starostlivosť o dieťa P DF (166 ,5 kB)

 


Kontakt

Detské jasle Mimi

Hronského 1184
093 01 Vranov nad Topľou


jasličky: 0948 909 878
riaditeľka: 0907 310 080