Cenník

Starostlivosť Čas Cena
Starostlivosť celodenná pravidelná 07:00-17:00 280€/mes. + stravné 1,70€/deň
Starostlivosť celodenná nepravidelná 07:00-17:00 15€/deň + stravné 1,70€/deň
Starostlivosť poldenná (5 hodín) pravidelná 07:00-12:00 / 12:00-17:00 150€/mes. + stravné 1,50€ / deň (obed a raňajky/desiata resp. olovrant)
Starostlivosť hodinová pre deti, ktoré navštevujú jasličky celodenne a potrebujú "doopatrovať"  do 19:00 1,50€/hod. + stravné dohodou
Starostlivosť hodinová pre detičky, ktoré nenavštevujú jasličky celodenne a potrebujú opatrovanie do 19:00 3€/hod. + stravné dohodou
Starostlivosť hodinová nočná 19:00 - 07:00 4,50€/hod. + stravné dohodou

  


Kontakt

Detské jasle Mimi

Hronského 1184
093 01 Vranov nad Topľou


jasličky: 0948 909 878
riaditeľka: 0907 310 080